Author Archives: admin

Pushkatimin dhe masakrimin e banorëve të Reçakut më 15 janar 1999 janë

      Comments Off on Pushkatimin dhe masakrimin e banorëve të Reçakut më 15 janar 1999 janë

Kriminelët serbë që kanë marrë pjesë në torturimin, pushkatimin dhe masakrimin e banorëve të Reçakut më 15 janar 1999 janë 1. Bozhidar Marinkoviq 2. Cedomoir Aksiq 3. Zhivorad Stojcetoviq 4. Bogdan Nojiq 5. Jovica Stojkoviq 6. Momir Ristiq 7. Zvonko Ristiq 8. Ljubomir Nojiq 9. Nenad Marinkoviq 10. Pavle Marinkoviq… Read more »