Zvicra del me një vendim për ata që kanë 100 mijë franga në bankë – VIDEO

      Comments Off on Zvicra del me një vendim për ata që kanë 100 mijë franga në bankë – VIDEO

Parlamenti ka bërë të ditur kufirin deri në të cilin mund të pretendohen përfitimet suplementare (EL). Ajo është, pronësia deri në 100 mijë franga. Këtu nuk llogaritet shtëpia ose banesa në të cilën personi është duke jetuar.