Përse mua nuk më dënon Allahu kur unë Atij i bëj gjynah? – TREGIM INTERESANT

      Comments Off on Përse mua nuk më dënon Allahu kur unë Atij i bëj gjynah? – TREGIM INTERESANT

133. Dhe ngutuni (me punë që meritoni) në falje mëkatesh nga Zoti juaj dhe për në një Xhennet, gjerësia e të cilit është si gjerësia e qiejve dhe e tokës, i përgatitur për të devotshmit.

loading…


loading…


loading…