Tre persona që Allahu i sprovoi?! (Tregim + Video)

      Comments Off on Tre persona që Allahu i sprovoi?! (Tregim + Video)

Transmeton Ebu Hurejre, radijall-llahu anhu, se ka degjuar Muhammedin,sal-lall-llahu alejhi ue sel-lem, duke thene: Shikone videon me poshte..

loading…


loading…


loading…