A do të donit të merrnit 560 Euro çdo muaj pa bërë asnjë punë? Do të befasoheni nga ky lajm!

      Comments Off on A do të donit të merrnit 560 Euro çdo muaj pa bërë asnjë punë? Do të befasoheni nga ky lajm!

Prej vitesh në disa nga vendet më të zhvilluara në Evropë, po diskutohet ideja e garantimit të ardhurave bazë për të gjithë njerëzit pavarësisht nëse janë të punësuar ose jo. Një eksperiment i tillë është kryer në Finlandë. 2000 persona, të përzgjedhur në mënyrë rastësore kanë marrë 560 Euro në muaj për një periudhë 2-vjeçare. Por përveç mirëqenies së tyre, kjo praktikë ka dështuar në nxitjen e tyre për të gjetur punë për të fituar më shumë para. Të përzgjedhurit të moshës 25 deri në 58 vjeç, merrnin çeqe çdo muaj pa asnjë detyrim. Autorët e projektit prisnin që sigurimi i të ardhurave bazë do të nxiste njerëzit për një biznes tëri, duke dikur se do të merrnin të ardhura çdo muaj, pavarësisht se si do t’u ecte biznesi. Por, një gjë e tillë duket se nuk ka dhënë efektin e pritur. Per te qenë pjesë e eksperimentit, qe te fitoni edhe ju para, shtyp kete LINK. Nese nuk hapet linku, shtyp RekIamen!

loading…