Një shperndarje ty nuk të kushton fare. Për Blerondin është shpresë për jetë!

      Comments Off on Një shperndarje ty nuk të kushton fare. Për Blerondin është shpresë për jetë!

Blerond Maraj nga Peja është diagnostifikuar me Tumor ne hunde, probleme me zemer dhe epilepsi.
Blerondit i nevojitet trajtim jashtë vendit.


Duke pasur parasysh se kjo është e kushtueshme, ai ka nevoje për ndihmen tuaj.
Më poshtë e keni numrin e xhirollogarisë ku mund ta ndihmini me aq sa keni mundësi:

Emri: Blerond Astrit Maraj
Xhirollogaria: 1920991516021178
IBAN: XK051920991516021178S
WIFT code: NCBAXKPR
Emri i bankes: Banka Kombetare Tregtare

loading…


loading…


loading…