Një Shpërndarje ty nuk të kushton asgjë, për Blerondin është shpresë për jetë!

      Comments Off on Një Shpërndarje ty nuk të kushton asgjë, për Blerondin është shpresë për jetë!

Blerond Maraj nga Peja është diagnostifikuar me Tumor ne hunde, probleme me zemer dhe epilepsi.Blerondit i nevojitet trajtim jashtë vendit.Duke pasur parasysh se kjo është e kushtueshme, ai ka nevoje për ndihmen tuaj.Më poshtë e keni numrin e xhirollogarisë ku mund ta ndihmini me aq sa keni mundësi:Emri: Blerond Astrit MarajXhirollogaria: 1920991516021178IBAN: XK051920991516021178SWIFT code: NCBAXKPREmri i bankes: Banka Kombetare Tregtare

loading…