Cka ka ndodh dhe cka do të ndodh në ditën e xhuma ?

      Comments Off on Cka ka ndodh dhe cka do të ndodh në ditën e xhuma ?

DITA MË E MIRË, NË TË CILËN LIND DIELLI

Pejgamberi sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem ka thënë:
“Dita më e mirë, në të cilën ka lindur dielli është dita e xhumasë.

1– Në këtë ditë Allahu e ka krijuar Ademin,
2– në këtë ditë e futi në xhenet,
3– po në këtë ditë e nxori atë nga xheneti.
4– Kijameti do të ndodh në ditën e xhumasë.”

[Transmeton Muslimi]