Category Archives: Maqedoni

I tha: Ju Muslimanët jeni të papastërt

      Comments Off on I tha: Ju Muslimanët jeni të papastërt

Në një nga shtetet e Evropës një Musliman po merrte abdes. Papritmas brenda hyn një jehudi dhe iu drejtua duke i thënë: Ju muslimanët jeni të papastër dhe jo vetëm kaqë por ju i vendosni edhe këmbët tuaja të papastërta në një vënd të pastërt ku ne i shpërlajmë duart… Read more »

Nuk ka njeri që nuk do të kishte qarë

      Comments Off on Nuk ka njeri që nuk do të kishte qarë

Një djalosh i ri shkoi tek i Dërguari i Allahut s.a.v.s dhe iu ankua se babai i tij e vjedh. I Dërguari i Allahut s.a.v.s. kërkoi që prindi i tij të vij tek ai. Kur plaku arriti duke u mbajtur me shkop në dorë, i Dërguari i Zotit i tregoi… Read more »

BISEDA E MISIONARIT HEBRENJ DHE BARIUT MUSLIMAN

      Comments Off on BISEDA E MISIONARIT HEBRENJ DHE BARIUT MUSLIMAN

Transmetohet se një misionar hebre kishte kaluar pranë një fshati musliman dhe deshi të ndalet në atë fshat me qëllim që të bisedojë me një prej dijetarëve muslimanë që jetonin në atë vend, në mënyrë që të përpiqet të hedh dyshime rreth Islamit dhe Kuranit. Mirëpo, para se të hynte… Read more »